Nederlandse ambassade in Brussel, België

Het Koninkrijk der Nederlanden: Eén Koninkrijk – Vier Landen; Europees en Caribisch

Het Koninkrijk der Nederlanden: Eén Koninkrijk – Vier Landen; Europees en Caribisch

Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn geen Nederlandse overzeese gebiedsdelen, maar autonome partners binnen het Koninkrijk, net als Nederland. Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben de status van openbare lichamen (binnen de betekenis van de Nederlandse Grondwet). In beginsel is hun positie vergelijkbaar met die van Nederlandse gemeenten, maar is rekening gehouden met hun grootte, afstand tot het Europese deel van Nederland en de geografische locatie in de Caribische regio.

 

Deze staatkundige structuur werd van kracht op 10 oktober 2010. Eerder vormden Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten één autonoom Land binnen het Koninkrijk: de Nederlandse Antillen. Echter, deze constructie bestaat niet meer sinds 10 oktober 2010. Aruba behoorde op dat moment al niet meer tot de Nederlandse Antillen, daar het sinds 1986 een autonoom Land binnen het Koninkrijk der Nederlanden vormt.

 

Alleen het Koninkrijk der Nederlanden kan worden beschouwd als een soevereine staat en alleen het Koninkrijk is internationaal rechtspersoon, niet de individuele autonome Landen, noch de openbare lichamen.

 

Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden uit 1954 is de constitutie voor het hele Koninkrijk, waarin de verdeling van de bevoegdheden tussen het Koninkrijk en de autonome Landen is geregeld. Artikel 3 bevat de zogenaamde 'aangelegenheden van het Koninkrijk'. Buitenlandse betrekkingen is een dergelijke aangelegenheid. Dit heeft tot gevolg dat er één minister van Buitenlandse Zaken is, die verantwoordelijk is voor de buitenlandse betrekkingen van het gehele Koninkrijk. De minister heeft daarom de taak om zo adequaat mogelijk de belangen van alle vier autonome Landen in het buitenlands beleid van het Koninkrijk mee te nemen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassades, consulaten en missies in het buitenland werken voor het Koninkrijk en al zijn samenstellende autonome Landen als geheel.

 

Aruba, Curaçao en Sint Maarten kunnen hun eigen internationale contacten onderhouden op die gebieden waar zij autonoom zijn. Echter, ten aanzien van deze internationale contacten dienen zij binnen het kader van het buitenlands beleid van het Koninkrijk te opereren. Diplomatieke communicatie wordt overgebracht door het ministerie van Buitenlandse Zaken of door een van de Koninkrijksambassades in het buitenland.

 

Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben ieder een eigen Directoraat Buitenlandse Betrekkingen, die onder de bevoegdheid van de minister-president van de respectieve landen valt.