Nederlandse ambassade in Brussel, België

Paspoort voor minderjarigen

Voor een aanvraag dienen volgende documenten te worden overgelegd:

  1. Een ingevuld en door de ouders ondertekend paspoortaanvraagformulier, klik hier.
  2. Zowel de ouders als het kind moeten aanwezig zijn.  Indien slechts één ouder bij de aanvraag op de ambassade aanwezig is, dient de andere ouder schriftelijk zijn toestemming, zie volmachtformulier, te verlenen voor het aanvragen van het paspoort van het kind.  Ter verificatie van de handtekening moet het originele paspoort van de ontbrekende ouder meegenomen worden.  Eventueel kan worden volstaan met een gelegaliseerde/gewaarmerkte kopie van de houderpagina van het paspoort.
  3. Het huidig Nederlands paspoort en/of identiteitskaart van het kind.  Indien uw kind nog een andere nationaliteit bezit dan de Nederlandse, dan het paspoort of de identiteitskaart van die nationlaiteit indien u daarover beschikt.
  4. "Samenstelling van het gezin" (recent document <6 maanden, opvragen in de gemeente) indien de ouders en het kind op hetzelfde odres wonen.  Wonen ouders en het kind niet allemaal op hetzelfde adres, dan een geboorteakte (mag een ouder exemplaar zijn),
  5. Als het kind nog geen Nederlands reisdocument heeft, dan dient u een afschrift/kopie niet ouder dan zes maanden van de geboorteakte over te leggen.  Is uw kind niet in België of Nederland geboren, moet de geboorteakte misschien gelegaliseerd te zijn, zie legalisatievereisten.  Daarnaast de huwelijksakte van de ouders niet ouder dan 6 maanden, al dan niet gelegaliseerd.  Indien de ouders niet gehuwd zijn, dan een bewijs van ongehuwd zijn door bijvoorbeeld een uittreksel uit het bevolkingsregister.
  6. De paspoorten van beide ouders.
  7. De Belgische verblijfskaarten van beide ouders of een bewijs van inschrijving.
  8. Een goedgelijkende pasfoto in kleur.  De fotovereisten voor een Nederlands reisdocument wijken af van die van een Belgisch reisdocument.  Voor nadere details, klik hier.
  9. In geval van verlies of vermissing van uw reisdocument een eigen verklaring (op te stellen op de ambassade/consulaat-generaal) en indien u een proces-verbaal heeft brengt u die ook mee.
  10. Afhankelijk van de situatie, te beoordelen door het hoofd van de consulaire afdeling, kunnen extra documenten gevraagd worden.

Wat kost een paspoort?  Klik hier.

U dient online een afspraak te maken voor het aanvragen van reisdocumenten en consulaire verklaringen.  Zonder afspraak wordt u niet geholpen.  Indien u aan de balie verschijnt met een onvolledig dossier kan uw aanvraag om technische redenen niet in behandeling worden genomen en dient u opnieuw een afspraak te maken.

Houdt u rekening met 10 werkdagen voor het verwerken van uw paspoortaanvraag.

Het nieuwe reisdocument dient op basis van de Paspoortwet in persoon te worden afgehaald teneinde de persoonsgegevens te kunnen controleren.  Bij uitzondering kan een gevolmachtigde het reisdocument afhalen op vertoon van een machtigingsbrief en legitimatiebewijs.  Indien u niet in staat bent om een reisdocument af te halen, kunt u ondervoorwaarden (te bespreken aan de balie) het reisdocument per aangetekende post laten toesturen.  De verzendkosten worden apart in rekening gebracht en de ambassade draagt geen verantwoordelijkheid indien de postzending verloren gaat.